Logo - Školka VŠTE

Denní program

7:00 8:15 příchody dětí, volné hry, individuální činnosti, spontánní hra, skupinové hry, podněcování dětí k vlastní aktivitě
8:15 9:00 ranní kroužek a cvičení, hygiena, svačina
9:00 9:30 řízená činnost podle školního vzdělávacího programu
9:30 11:30 pohybové a sportovní aktivity při pobytu venku
11:30 12:30 hygiena, oběd
12:30 14:00 odpočinek, relaxace s pohádkou, klidné činnosti
14:00 14:45 hygiena, svačina
14:45 17:00 spontánní hry a činnosti ve třídě nebo venku

Činnosti jsou dětem nabízeny hravou formou přiměřenou jejich individuálním schopnostem a dovednostem. Děti nejsou do nabízených či řízených činností nuceny. Náplň dne je flexibilně upravována podle aktuálních potřeb vycházejících ze zájmu dětí a pro pobyt venku je zohledňováno počasí.