Logo - Školka VŠTE

Organizace školního roku 2017/2018

Září

22.9. – Rozloučení s létem a ukázka sportovních kroužků (15:00 hod.)

Říjen

05.10. – Hurá do Afriky (Barevné divadlo) 9:30 hod.
06.10. – Žabka Rozárka (Cassiopeia)
16.10. – Hurá do lesa (ZOO Hluboká)
30.10. – Rozverný dráček (divadlo Sluníčko) 9:30 hod.

Listopad

15.11. – Pohádka o princezně Šmudlině (Barevné divadlo) 9:30 hod.
21.11. – Sférické kino 9:00 hod.

Prosinec

04.12. – Mikuláš
13.12. – Vánoční kouzlo (divadlo Sluníčko) 10:30 hod.
18.12. – Adventní posezení s rodiči a Ježíšek (od 15:30 hod.)

Leden

09.1. – Voňavé dřevo (Mgr. Vacková, ekologický pořad)
24.1. - Motýlí kouzla – Cassiopeia
29.1. - Beseda o zvířatech (ZOO Dvorec)
Návštěva laboratoří VŠTE

Únor

06.2. – O hodném vodníku Česílkovi (divadlo Sluníčko)
20.2. – Karneval (9:30 hod.)
26.2. – Kdo tudy šel (vzdělávací pořad)
Návštěva hasičského sboru

Březen

14.3. – Princezna na hrášku (divadlo Dokola) 10:45 hod.
26.3. – Ze života ovečky (vzdělávací pořad)
Návštěva Jihočeského muzea
Předškoláci v ZŠ (návštěva základní školy)

Duben

09.4. – Beseda se zvířátky (ZOO Hluboká) 9:30 hod.
19.4. – Prarodiče ve školce (hrajeme si, tvoříme) 15:00 hod.
23.4. – Jak jsou nebezpečné zápalky (divadlo Sluníčko)

Květen

15.5. – Návštěva psů – canisterapie (sdružení Hafík) 9:00 hod.
17.5. – Sportovní odpoledne ke Dni matek 15:00 hod.
Poznáváme České Budějovice
29.5. – Den dětí (Barevné divadlo) 9:30 hod.

Červen

12.6. – Ze života včel (vzdělávací pořad)
21.6. – Pohádková stezka pro rodiče s dětmi a rozloučení s předškoláky 15:30 hod.

Zápis dětí do MŠ VŠTE probíhá po celý rok.