Menu Zavřeno

Projekt: V přírodě jsme v pohodě!

Cílem projektu je vybudování nové přírodní zahrady o ploše  595 m2 v areálu MŠ Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích s.r.o. Záměrem je upravit dětské hřiště MŠ VŠTE tak, aby splňovalo nároky na realizaci environmentálního vzdělávání. Zahrada je koncipována tak, aby v ní děti získávaly poznatky, dovednosti a tím prohlubovaly blízký vztah k přírodě a jistý druh inteligence ve vztahu k životnímu prostředí. Realizaci projektu bude vytvořeno místo, ve kterém se děti mohou nenásilnou a zábavnou formou seznamovat s přírodou a kde si mohou svobodně vytvářet své vlastní hry.