Menu Zavřeno

Zápis

Základní škola a mateřská škola VŠTE s.r.o.

 

Zápis do 1. ročníku základní školy

pro školní rok 2023/2024

 

Základní škola a mateřská škola VŠTE s.r.o. v souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje zápis dětí do 1. ročníku základní školy.

I. Termín zápisu
3. dubna 2023 13:00 – 16:30 hodin

II. Věk dítěte
Zápisem mohou projít všechny děti, které dovrší věku 6 let do 31. 8. 2023, případně dítě starší, kterému byl odložen počátek povinné školní docházky.

Odklad povinné školní docházky:
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu o odklad povinné školní docházky, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

III. Potřebné doklady

  • Řádně vyplněná „Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
    Od 1. března 2023 je možné doručit ředitelství školy Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo předložit při zápisu, příp. odevzdat v rámci Dne otevřených dveří 23.2.2023, při aktivitách pro předškoláky. 
  • rodný list dítěte

  • občanský průkaz zákonného zástupce

 

Další informace: tel.: 773 785 599

 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Zápisní list pro školní rok 2023/2024