Menu Zavřeno

Akce 2024 – Základní škola

Leden 2024
5. 1. – Inski lyžování
8. 1. – Třídní schůzky (16:00 hod.)
11. 1. – Kašpárek v pekle (9:30 hod. divadelní představení ve škole)
18. 1. – Škola nanečisto pro předškoláky (pro všechny zájemce) (9:00 – 11:00 hod.)
31. 1. – Vysvědčení

Únor 2024
2. 2. – Pololetní prázdniny
8. 2. – Bulík myslivcem (8:45 hod. divadelní představení ve škole)
14. 2. – Den otevřených dveří ZŠ (8:15 – 11:00 hod.)
26. 2. – Jdu do školy (předškoláci v ZŠ 9:00 – 11:00 hod.)

Březen 2024
Od 1. 3. přijímáme přihlášky předškoláků do 1. třídy ZŠ VŠTE pro školní rok 2024/2025
11. 3. – 15. 3. – Jarní prázdniny
21. 3. – Hledání velikonočního zajíčka (MŠ, ZŠ, ŠD 15:30 – 17:00 hod. na školní zahradě)
27. 3. – Den s Andersenem
28. 3. – Velikonoční prázdniny