Menu Zavřeno

Denní program

6:00 8:00 příchody dětí, spontánní hry, individuální činnosti
8:00 rozdělení dětí do dvou tříd, pohybové aktivity, hygiena
8:20 8:40 svačina ve 2. třídě
8:40 9:00 svačina v 1. třídě
9:00 9:30 řízená činnost podle školního vzdělávacího programu
9:30 11:30 pohybové a sportovní aktivity při pobytu venku
11:00 11:45 hygiena, oběd v 1 . třídě
11:30 12:00 hygiena, oběd ve 2 . třídě
12:00 13:45 odpočinek, relaxace s pohádkou, klidné činnosti
13:45 14:00 hygiena, svačina
15:00 spojení obou tříd
14:00 17:00 spontánní hry a činnosti ve třídě nebo venku

Náplň dne je flexibilně upravována podle aktuálních potřeb vycházejících ze zájmu dětí a pro pobyt venku je zohledňováno počasí.