Menu Zavřeno

O mateřské škole

Mateřská škola Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích s.r.o. zahájila provoz 1. září 2014 v novostavbě umístěné v areálu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Novostavba je vybudována z moderního modulového buňkového systému, který zajišťuje splnění současných platných legislativních a technických požadavků na stavby sloužící k těmto účelům. Celý modulový systém byl efektně navržen tak, že bylo možné rozšířit stávající prostor o přístavbu a nástavbu budovy.

1. září 2018 byla otevřena druhá třída. Současná kapacita je pro 56 dětí. Školka není určena jen dětem zaměstnanců či studentů vysoké školy, volná místa nabízíme zájemcům z řad veřejnosti.

Vnitřní uspořádání budovy je projektováno tak, aby splňovalo veškeré hygienické, pedagogické a další požadavky kladené na prostory mateřských škol, včetně prostor školní jídelny – výdejny, sociálního zařízení, šatny a zázemí pro zaměstnance.

Vybavení mateřské školy je moderní a útulné.

Stravování dětí zajišťuje menza VŠTE formou dovážky jídel do prostoru mateřské školy.

Mateřská škola má také velkou zahradu, která umožňuje vyžití dětí též mimo budovu. Na části zahrady je vytvořené hřiště s pískovištěm a různými dřevěnými prvky.

Koncepce předškolního vzdělávání vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vydělávání (RVP) vydaného Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Je zpracována ve Školním vzdělávacím programu.

Provozní doba: 6:00 – 17:00 hodin